สินค้าทั้งหมด

เป็นปั๊มน้ำสำหรับรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์เสริมการใช้งานแทรกเตอร์4 ล้อ

อปุกรณเ์สริมการใช้งานแทรกเตอร์ 4 ล้อ

รถแทรกเตอร์นั่งขับแบบ 4 ล้อเครื่องยนต์ คูโบต้า ขยาด 48 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นแทรกเตอร์แบบวงเลี้ยวกลาง

รถแทรกเตอร์นั่งขับแบบ 4 ล้อ เครื่องยนต์ คูโบต้า ขนาด 35.6 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นแทรกเตอร์แบบวงเลี้ยวกลาง

รถตัดหญ้า BCS 615L Max รถตัดหญ้าอเนกประสงค์ ที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานด้วยคุณลักษณะของความกว้างใบมีดที่ทำให้การตัดมีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น

รถตัดหญ้า BCS 630WS Max สามารถทำงานได้สภาพพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่บนเนินเขาและพื้นที่ลาดชัน

รถตัดหญ้า BCS 622 Reaper-Binder เครื่องเก็บเกี่ยวพร้อมผูก เหมาะสำหรับพืช จำพวก ข้าวบาเลย์ งา ลาเวนเดอร ์และ พืชอื่น ๆ ที่ต้องเกี่ยวและผูกไว้เป็นกองๆ

รถแทรกเตอรบีซีเอส รุ่น 740 เป็นรถแทรกเตอร์สองล้อเอนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอิตาลี

Reversible and multifunctional two-wheel tractor with PowerSafe® hydraulic clutch | power up to 11.7 hp | tilling width up to 80 cm.

รถแทรกเตอร์นั่งขับแบบ 4 ล้อ เครื่องยนต์ คูโบต้า ขนาด 48 แรงม้า ระบำยความร้อนด้วยน้ำเป็นแทรกเตอร์แบบวงเลี้ยวกลาง

อุปกรณเ์สริมสำหรับตัดหญ้า ใบมีดตัดหญ้าแบบสลับฟันปลา

อุปกรณเ์สริมสำหรับตัดหญ้า ใบมีดตัดหญ้าแบบกรรไกร

ใบมีดไถขึ้นร่อง ใช้ร่วมกับไถพรวน (Rotary Hoe)

อุปกรณ์เสริมสำหรับขึ้นร่องแปลงปลูก

อุปกรณ์เสริมสำหรับตัดหญ้า แบบใบมีดคู่ขนาด 100 ซม. พร้อมถังเก็บ

อุปกรณ์เสริมสำหรับตัดหญ้า แบบใบมีดเดี่ยวขนาด 56 ซม. พร้อมถังเก็บ

อุปกรณเ์สริมสำหรับพรวนดิน

อุปกรณ์สำหรับตัดหญ้า ใบมีดเดี่ยวรูปตัววาย

อุปกรณ์สำหรับตัดหญ้า ใบมีดเดี่ยวรูปตัววายแบบ มาพร้อมกับลูกกลิ้งสำหรับบดอัดหญ้า และใบมีดที่หนาขึ้น ช่วยในการตัดละเอียดกว่าแบบ Blade Runner

แปลงไนลอนสำหรับทำความสะอาดพื้น

ข้อต่ออุปกรณ์พ่วงต่างๆ

ล้อยาง และ ล้อเหล็ก

อุปกรณ์กระบะพ่วงท้าย พร้อมเบาะสำหรับนั่ง

อุปกรณเ์สริมสำหรับตีดินแข็ง/เปิดหน้าดิน

อุปกรณเ์สริมตัดหญ้า Heavy-Duty

เครื่องบดกิ่งไม้ หญ้าลำต้นสูง วัชพืชต่างๆ

ปั๊มน้ำสำหรับรถแทรกเตอร์ BCS

Powered by MakeWebEasy.com