Wheels

ล้อยาง และ ล้อเหล็ก

Share

หมวดหมู่ : ATTACHMENTS FOR 2-WHEEL TRACTOR

Share

ล้อยาง และ ล้อเหล็ก

คุณสมบตัทิางเทคนิค

1.ล้อนิวเมติก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตรเนื่องจากการออกแบบดอกยางช่วยให้จับได้ดีทั้งในสภาพดินแข็งและอ่อน

2.ลอ้ Lug Tyre พื้นผิวสัมผัสกว้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตร เนื่องจากการออกแบบดอกยางช่วยให้จับได้ดีบนพื้นดิน แต่มีการบดอัดดินน้อยกว่ายางแบบทั่วไป

3.ล้อ Terra Tyre เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหญ้า เนื่องจากหน้ายางกว้างทำให้สามารถกระจายแรงบดบนหน้าดินได้ดี

4.ล้อ Garden เหมาะสำหรับสนามหญ้าทั่วไป

5.Metal wheels เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหญ้าบนพื้นที่ลาดชัน เมื่อใช้ร่วมกับล้อนิวเมติกจะช่วยให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.ล้อเหล็กเหมาะสำหรับการตัดหญ้าที่ลาดชันมากๆ

Powered by MakeWebEasy.com